Katılım ilkeleri

This is not up to date. Please check out the English version.

Hepimiz hayata dair farklı bakışlar ve çok çeşitli şahsiyetler taşıdığımız için, Ekotopya Bisiklet Turu bir seri temel değer oluşturdu. Bu değerler hepimizin bu projeden benzer beklentiler içinde olmamıza yardım ediyor. Farklı fikirler önermek ve çeşitli görüşler paylaşmak her zaman takdir edilir, ancak lütfen aşağıdakilerin Bisiklet Turu’nun temel değerleri olduğunu unutmayın.

Bisiklet Turu sürdürülebilir bir yaşam tarzını bisiklet sürerek, ziyaret ettiği projelere yardım ederek, medya çalışmaları yürüterek ve eylemler organize edip bunlara katılarak teşvik etmeye çalışan bir proje. Yerel gruplar tarafından organize edilen eylemlere katılıyoruz ve kendimiz de her zaman bir takım eylemler planlamak ve uygulamak konusunda istekliyiz.
Bisiklet turu hiyerarşik olmayan bir topluluk ve bu ilkeyi gerçek kılmak ortak bir sorumluluk. Kararlar konsensüs üzerinden alınıyor ve problemler yine bu yolla çözülüyor. Bisiklet Turu’na yeni katılan pek çok kişi bu şekilde çalışmaya alışık değil, o yüzden lütfen bu yöntemin en iyi, katılımcılar tartışmaya odaklandıkları ve somut problemlere yönelik yapıcı öneriler getirdikleri zaman işlediğini unutmayın. Bir grup halinde etkin biçimde işlemek ve herkesin kişisel tercilerine ve özgürlüklerine saygı göstermek arasında bir denge gözetmeye çalışıyoruz.

Bisiklet Turu’nda, ayrımcı olmayan bir ortam yaratmayı hedefliyoruz; cinsiyetçilik, ırkçılık, homofobi, transfobi, yabancı düşmanlığı, Yahudi düşmanlığı, Roman düşmanlığı ve diğer ayrımcı pratikler hoşgörülmüyor. Tüm sosyal ortamlar gibi Bisiklet Turu da ayrımcılıktan tümüyle arınmış değil ama en azından ayrımcılığın açıkça tartışıldığı ve eleştirildiği bir yer haline gelmeli.

Bisiklet Turu’nda çeşitlilik önem verdiğimiz bir değer, bu yüzden katılımcıları hem topluluk içindeki hem de Bisiklet Turu’nun kendisini içinde bulduğu bağlamlardaki farklı toplumsal normlar ve değerlere karşı düşünceli olmaları için teşvik ediyoruz. Grup içindeki bireyler farklı geçmişlere ve tecrübelere sahip olacaklardır ve aktivist girişimlere iştirak düzeyleri farklı olacaktır, bu da onların taşıdıkları değerleri etkiler, bu yüzden, unutmayın ki, hepimiz Bisiklet Turu topluluğu için ve genelinde toplum için en iyi işleyecek değerleri bulmak için birarada çalışıyoruz. Açık olmaya ve karşılaştığınız herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışın!

Bisiklet Turu enformel eğitim için fırsatlar sunmayı hedefliyor. Bu sebeple, herkes Bisiklet Turu’nun bu yönünün başarıya ulaşması için etkin bir rol almaya teşvik ediliyor. Belirli bir konuda atölyeler yürütebileceğinizi ya da bir beceri paylaşabileceğinizi düşünüyorsanız hiç durmayın (paylaşın).

Azaltmayı, yeniden kullanmayı ve geri dönüştürmeyi hedefliyoruz. Lütfen atıklarınızı olabildiğince azaltın – alışverişte yanınıza çok fazla naylon poşet almayın, ambalajsız gıda satın almaya çalışın, konserve gıda almamaya gayret edin. Alışveriş yaparken gelecekteki arkeologlara olabildiğince az veri bırakmaya çalıştığımızı unutmayın :).
Bisiklet Turu’ndaki tüm ortak besinler vegan usulüdür, zira bu tüm katılımcıların ortak paydasını oluşturuyor ve ayrıca grubumuzun gıda tüketimiyle ilgili çevreci bilincini de ifade ediyor. Tabii ki et yiyenler de tura davetlidirler ancak ortak Bisiklet Turu yemeklerinde et seçeneği bulunmaz.

Yerel çiftçileri ve küçük dükkânları desteklemeyi tercih ediyoruz çünkü endüstriyel ziraat ve süpermarket zincirleri pek çok toplumsal ve çevresel problemler doğuruyor. Lütfen gıdaları küçük dükkânlardan ya da doğrudan yerel çiftçilerden satın alın. Küçük güzeldir!

Ekotopya Bisiklet Turu kâr amacı gütmeyen, gönüllüler tarafından yürütülen, kendin yapçı (DIY) bir aktivist topuluktur. Katılımcılarımızdan tur esnasında topladığımız tüm para turun masraflarını karşılamak için kullanılır (gıda, projeyi misafir edenlere bağışlar, ilkyardım ekipmanı, bisiklet araç gereci, el ilanlarının çoğaltılması, vb.). Ama ayrıca paranın bir kısmı sonraki yılın organizasyon masrafları için harcanmak üzere bir kenara konur (ofis kirası, ofis ekipmanı, telefon / internet masrafları, treyler parçaları, kap-kacak, vb.).

Katılımı kapsayıcı hale getirmek istiyoruz – ve mali açıdan da… Bu sebeple paramızı belirli periyotlar için (yani bir ya da iki hafta için) anonim bir bağış olarak topluyoruz (tavsiye edilen miktar günlük 3-5 Avro). Kur değişimleri ve her yıl değişen ekonomik koşullar sebebiyle ve çok farklı fiyat ve gelir düzeylerine sahip farklı bölgelerden geçtiğimiz için günlük / haftalık Bisiklet Turu masrafı için önceden ortalama bir miktar hesaplamamız zor olabiliyor. Tavsiye edilen bağış değerinde düzeltme yapılması gerekirse bu, tur katılımcılarının konsensüs üzerinden alacakları bir karar ile gerçekleşiyor.

Geçmişte Bisiklet Turu temel ihtiyaçlarını finanse etmek için dayanışma ekonomisine ait farklı yöntemler de kullanmıştı. Yani 1989 yılında ilk Ekotopya toplantısı için EYFA tarafından alternatif bir para sistemi olarak oluşturulan “Ecorates” kullanılmıştı. Farklı toplumsal güvenlik ağları sağlayarak ve ekonomik eşitsizliği tanıyarak, kapitalizm içinde / kapitalizme karşı ortaya çıkan alternatifleri doğrudan denemek ve işe koşmak Bisiklet Turu için önemli.

Büyükçe gruplarda, insanlar birbirilerini tanımak için zamana ihtiyaç duyuyorlar. Ve yeni katılan kişiler gruba adapte olmak ve süreçlerden haberdar olmak için zamana ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden bizimle en azından 1-2 hafta kadar kalmanızı tercih ediyoruz. Tabii daha kısa katılımlara da her zaman açığız.
Ekotopya Bisiklet Turu çok-dillidir. Çoğunluğun anladığı dili kullanıyoruz ki bu çoğunlukla İngilizce oluyor. Toplantılarda (“halka”) mümkünse dil tercihini dönüşümlü kullanıp herkesin anlaması ve anlaşılması için uğraşmak ortak bir sorumluluk.

Hem diğer katılımcıların hem de ziyaret edilen projelerin mahremiyetine saygı gösterilmeli. Fotoğraf ve film çekimlerinde önceden tüm katılımcıların onayı alınmalı ve internetten –ya da Facebook’tan – uzak kalmak isteyenlerin arzularına saygı gösterilmeli. Fotoğraflar ve videolar, içlerinde yer alan tüm kişilerin açık onayı olmaksızın internete yüklenmemeli, internet üzerinden gönderilmemeli ya da yayınlanmamalı.

Bu ilkeler 24 yıllık tecrübe içinde ve bu yıllar boyunca tura katılan kişiler tarafından oluşturulmuştur. Bu süreci geliştirmek için her zaman yeni fikirlere ve önerilere açığız; Bisiklet Turu tecrübesini, paylaştığımız değerlerin toplumsal ve politik bir örneği kılmak için…

Yorumlar kapatıldı.